อินเตอร์เน็ต FTTX

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจากผู้ให้บริการจนถึงลูกค้าผู้ใช้บริการ บริการนี้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ

Register

ติดต่อสอบถาม