Senior Co-ordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ/ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโส

ลักษณะการทำงาน

 • ประสานงานกับองค์กรภายนอกและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ตามโครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า
 • ติดตาม แก้ไขปัญหา และดูแลงานเอกสาร เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ งานประจำ

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อ คุณณัฐปภัสร์ ศรีสวัสดิ์ โทร 02-274-0323 และ 02-692-5575-6 ต่อ 101 102 106

ส่ง resume มาที่ recruit@amnex.co.th