เกี่ยวกับเรา


บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอัจฉริยะล้ำสมัย สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งานสำหรับทุกรูปแบบความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการอินเตอร์เน็ต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้บริการสื่อสารข้อมูล, บริการเสียง, บริการอินเตอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total Telecommunications Services) ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ภายใต้ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงจากระบบหลักสู่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำและมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูง

บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด มีความพร้อมด้านทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ รองรับภารกิจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานขาย ทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ และช่างผู้เชี่ยวชาญด้านภาคสนาม ในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ วางแผน จัดหาระบบอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งวางระบบโครงข่ายของลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทีมวิศวกร เพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการของลูกค้า และเพื่อคุณภาพและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยมีบริการที่รองรับความต้องการใช้งานทุกรูปแบบธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่