บริษัท แอมเน็กซ์ (สำนักงานใหญ่)

อาคารศศิ เลขที่ 290 ซอยรุ่งเรือง
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

ฝ่ายบริการลูกค้า 02-276-2265 (24ชั่วโมง)

icare@amnex.co.th

ติดต่อเรา