บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการอินเตอร์เน็ต จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยให้บริการสื่อสารข้อมูล, บริการเสียง, บริการอินเตอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Total Telecommunications Services) ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ภายใต้ระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงจากระบบหลักสู่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว เที่ยงตรง แม่นยำและมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลสูง

หัวข้อ ข่าวสาร
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม – RAO
Download